Officebooking innoveert door haar diensten schaalbaar, gemakkelijk bereikbaar en vernieuwend in te zetten. Het uitgangspunt daarbij is dat echt succesvolle diensten een goed alternatief bieden in geval van systeemfalen of gewoon, omdat de klant daar om vraagt. Naar aanleiding van verschillende incidenten bij Nederlandse banken en onze eigen provider, TransIP, schreven we een ingezonden artikel in het Financieel Dagblad. Lees hier de volledige tekst van het artikel.

Opinie in het Financieel Dagblad

Banken zijn wat je noemt een ‘big fat sitting duck’; het is wachten op de jager die echt raak schiet.

Cyber-incidenten zoals vorige week bij de grootste Nederlandse en Amerikaanse consumentenbanken komen niet helemaal onverwacht. Het is bekend dat verregaande digitalisering van het bankverkeer nieuwe, onbeheersbare dreigingen met zich meebrengt. Banken zijn echter net zo belangrijk voor onze dagelijkse infrastructuur als wegen, elektriciteit en telecommunicatie.

Online betalingsplatforms en internetbankieren moeten daarom gewoon werken, en als het systeem niet werkt moet er een aanvaardbaar alternatief beschikbaar zijn. Bij het steeds verder centraliseren en digitaliseren van de dienstverlening hebben banken verzuimd om de risico’s van een digitaal ‘single point of failure’ in te schatten en alternatieven binnen de digitale dienstverlening te ontwikkelen. Dat maakt hen zo kwetsbaar dat iedere oproep tot een aanval succesvol is.

De basis voor diensteninnovatie ligt in de kracht van het alternatief: een dienst is succesvol als alle alternatieven minder interessant zijn. De beste strategie om een goede dienst op te zetten is dus zorgen dat je beter en aantrekkelijker bent: sneller, mooier of goedkoper. Echte marktwerking treedt op als de diensten gemakkelijk bereikbaar zijn en de overstapkosten laag zijn.

Bij banken lijkt dat niet echt aan de orde. In de eerste plaats is er geen goed alternatief dat kan worden ingezet wanneer het systeem faalt — als internet eruit ligt, de bank is ‘platgelegd’ door aanvallen of iDeal overbelast is.

Daarnaast zijn de overstapkosten heel hoog, om nog maar te zwijgen over de hindernissen die moeten worden genomen om van bank te wisselen. Banken dienen de mogelijkheden tot alternatieven beter te onderzoeken, meer samen te werken en beter gebruik te maken van elkaars infrastructuur. De telecomsector heeft bijvoorbeeld nummerportabiliteit ingevoerd en stelt de basisinfrastructuur open in noodsituaties. Door flexibel te zijn en flexibiliteit te delen kan een sector een zogeheten ‘viable alternative’ creëren.

Het hebben van een haalbaar alternatief is een belangrijke strategie in oorlogsvoering en onmisbaar bij het optimaliseren van de dienstverlening, ook in tijden van (relatieve) cyber vrede.