Recentelijk heeft Eurogroup consulting een onderzoek uitgevoerd waarin gevraagd werd naar de stand van zaken ten aanzien van Het Nieuwe Werken (HNW). Uit de respons blijkt dat HNW gemeengoed lijkt te zijn nu 86% van de respondenten daar nu mee te maken heeft of in de nabije toekomst verwacht mee te maken te krijgen. Dit strookt met de eerdere onderzoeken bijvoorbeeld ook van het Institute  for Leadership and Management  (ILM) in de UK. Een mooi resultaat voor de fans van de invoering van HNW. Er is wel blijkbaar ook enige teleurstelling omdat de onderzoekers van eerstgenoemde onderzoek concluderen dat “…Het Nieuwe Werken gestart wordt vanuit idealen, maar dat huisvestigingskosten gaandeweg de hoofdrol krijgen”. Als de onderzoekers het zo stellen is dat voor verbetering vatbaar. Misschien worden lagere huisvestigingskosten niet als een na te streven HNW ideaal opgevat? En wat zijn uw HNW ambities in 2014?

Idealen van HNW stapsgewijs in praktijk brengen

Als je verantwoordelijk bent voor die huisvestigingskosten als betrokkene bij Facility management of Corporate Real Estate (CRE) management, kan je er ook positiever naar kijken: mooi dat door de invoering van HNW die huisvestigingskosten zijn gedaald! In de recente economische zware tijden heeft dat zeker complimenten opgeleverd van de leiding van het bedrijf. Mogelijk verklaart dat ook de hoge verwachtingen die er bij de leiding van het bedrijf leven ten aanzien van de toekomstige bijdrage die CRE wordt geacht te leveren. In onderstaande schema staan die verwachtingen.

Bron: Jones Lang LaSalles

In het overzicht kan je zien dat niet alleen een bijdrage wordt verlangd op het gebied van de huisvestingskosten maar ook op andere gebieden. Mooi dus dat realiseren van die betere benutting van de beschikbare ruimte en het terugdringen van leegstand, waarmee je een aantal bekende instrumenten had om de een goede bijdrage te leveren. Nu laag hangende fruit van de kostenbesparing in veel gevallen is gerealiseerd, ontstaat er mogelijk ruimte voor realisatie van die andere doelen. Doelen bijvoorbeeld voor verhoging van de productiviteit van het bedrijf door aandacht voor mensen, werkstijlen en transformatie van werkplekken.

Hoe kan je praktische stappen maken om de volgende doelen te bereiken?

Realiseren van ambitie vergt multidisciplinaire samenwerking

Uit eerder genoemde CRE trend onderzoek van Jones Lang LaSalles bleek dat de onderzochte CRE executives zich onvoldoende uitgerust vonden om aan deze doelstellingen van hun bedrijfsleiding te voldoen. Als je  kijkt naar de aard en ambitie van de gewenste bijdrage aan de productiviteit van het bedrijf is daar zeker wat voor te zeggen. HNW fans, CRE afdelingen en andere betrokken disciplines zoals HR en IT  zouden de komende jaren wel eens gedwongen kunnen worden om op het gebied van HNW snel nieuwe, praktische bruggen te gaan slaan. De snelle evolutie van de beschikbare technologische hulpmiddelen kan daar bij helpen dit beter bereikbaar te maken.

Bring Your Own Workplace met behulp van laagdrempelige zelfbedieningsinstrumenten

Het nieuwe werken doe je zelf! Iedereen ziet een versnelde en brede adoptie van slimme apps en andere cloud instrumenten door medewerkers waarmee  veel veranderingen binnen het eigen bedrijf mogelijk worden gemaakt. Ook wel omschreven als Bring your own device.  Wij verwachten naar analogie hiervan een versterkte trend in de komende jaren naar Bring Your Own Workplace (BYOW ). Vermijd onnodige complexiteit bij het realiseren van je idealen op het gebied van Het Nieuwe Werken: keep it simple!

Met behulp van de diensten van  Officebooking gaan we aan de adoptie van Bring Your Own Workplace veel bijdragen door het voor alle werknemers mogelijk te maken snel een goed bereikbare en beschikbare werkplek te vinden.