Officebooking is een van de finalisten van een door de het programma ‘Anders op Weg’ uitgeschreven prijsvraag om met behulp van slimme diensten automobilisten te helpen om de spits te mijden. Het programma Anders op Weg is een initiatief van Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht en een groot aantal Utrechtse bedrijven (de U15).

In de prijsvraag was het belangrijk dat de dienst bewust of onbewust gedrag van automobilisten kan veranderen met als uiteindelijk resultaat aantoonbare spitsmijdingen.

Gaat Midden-Nederland ook overal werken?

Officebooking wil uiteraard overal werken ook in de regio Utrecht gemakkelijk maken en heeft het project ‘SWARM’ ingediend: Smart Warning Mesh. SWARM is een intelligent notificatie systeem waarmee werknemers de keuze van hun ‘werkbestemming’ kunnen afstemmen op beschikbaarheid van werkplekken, parkeergelegenheid en bereikbaarheid van de bestemming.

 Zo kiest de automobilist op basis van real-time en voorspelde data zijn of haar werkbestemming: thuis, dicht bij huis, onderweg of later naar kantoor.

Op woensdag 11 december 2013 worden de vier uiteindelijke winnaars bekend gemaakt tijdens de Innovation day in Amersfoort.