Project omschrijving

De beste manier om ervaring op te doen met nieuwe technische oplossingen is om er daadwerkelijk mee te gaan werken. Begin met een schets van een ideaal toekomstscenario voor je organisatie. Ontwerp een pilot die in de praktijk de belangrijkste onderdelen beproefd. We helpen je graag door toegang te geven tot onze technologie en ervaring. Bijvoorbeeld door samen een ideale employee journey te schetsen en geheel of gedeeltelijk in de vorm van een praktijktest beschikbaar te stellen. Gebruik ons model pilotplan (inclusief communicatie voorbeelden) voor een vlottere implementatie.

Samen verleggen we de grenzen van werknemersmobiliteit en ondernemingsvastgoed.