Door het invoeren van een smart working programma neemt de productiviteit toe, het ziekteverzuim af en de waardering voor de werkplek toe. Een bekend bedrijf rapporteerde na invoering van smart working een forse toename van de medewerkers die trots was op de werkplek tot zelfs 92%. Een uitstekende resultaat en een goede stimulans voor het aantrekken en behouden van talent!

Geef medewerkers meer vrijheid krijgen zelf te bepalen welke faciliteiten ze gebruiken op kantoor. Meer dan de helft van een gemiddelde werkdag op een kantoor wordt besteed op een individuele werkplek. Bijna een kwart wordt doorgebracht op vergaderplekken. Voorzie ook in ruimten waar medewerkers van verschillende afdelingen en disciplines elkaar bij toeval kunnen tegenkomen. Dit bevordert innovatie en creatieve oplossingen binnen uw bedrijf.

De moderne kantoornomade vraagt om een gevarieerd, flexibel aanbod. Hoe is uw individuele ruimtebeheer geregeld? Jantine van der Weerdt zal op u donderdag 14 januari graag bijpraten over de belangrijkste ontwikkelingen en trends. De presentatie zal plaatsvinden in de Officebooking stand op de Vakbeurs Facilitair 2016. Raadpleeg hier het actuele programma overzicht voor de exacte tijden.