Het kan niemand zijn ontgaan: tijdens de Nucleaire top NSS in maart bezochten zo’n 58 wereldleiders Den Haag voor een tweedaagse conferentie over de risico’s van nucleaire technologie. Naast het gebruikelijke diplomatieke overleg tijdens zo’n Internationale top werd ook dankbaar gebruik gemaakt van het samenzijn van de wereldleiders om actuele, heikele kwesties op het politiek wereld toneel te bespreken zoals Ukraine en Syrie.

Dan komt het goed uit dat de stad Den Haag even op slot kan. In de maanden voorafgaand aan de top is breed en veel gecommuniceerd over de (on)bereikbaarheid van Den Haag.

Dat heeft goed uitgepakt. Volgens een in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd onderzoek was 73% van de Nederlanders tevreden over de informatievoorziening omtrent de verkeersmaatregelen rond de top.

“Zes op de tien Nederlanders die voor het werk in of naar Den Haag zou moeten reizen, heeft de reis verplaatst of afgezegd: 25 procent is thuis of op een andere werkplek gaan werken, 23 procent heeft de (werk)afspraak afgezegd en 16 procent heeft vrij genomen. 40 procent van de Nederlanders heeft deze reis ondanks de NSS toch gemaakt. “

Officebooking nam het initiatief tot een campagne waarbij werknemers tijdens de top gratis aan de slag konden gaan bij alle bij Officebooking aangesloten flexkantoren. Een groot aantal mensen maakten daar dankbaar gebruik van en hebben de app geïnstalleerd. We hebben een aantal deelnemers gevraagd wat ze hebben ervaren van het gebruik van de app en waar ze tijdens de top gewerkt hebben.

De meeste mensen hebben uiteindelijk thuis gewerkt. Deels (40%) omdat er geen flexkantoor in de directe woonomgeving was, deels (50%) omdat het werken bij een flexkantoor nog erg onbekend is. 10% gaf een andere reden aan.

We hebben nog veel te leren van deze resultaten:

  1. als je kunt anticiperen op verkeershinder kun je gemakkelijker een keuze maken om thuis of dicht bij huis te werken;
  2. werken bij een flexkantoor (dicht bij huis werken) is nog onvoldoende bekend onder het publiek als aantrekkelijk alternatief voor thuis werken;
  3.  werkgevers ondersteunen tijd- en plaats onafhankelijk werken steeds vaker, ook hier geldt dat duidelijke en tijdige informatie de werkgevers meer gelegenheid geeft om hun werknemers te ondersteunen bij thuiswerken.