Het besparen van kosten is een belangrijke prioriteit voor veel organisaties. Zeker in een tijd van economische tegenwind en krimpende budgetten. Snijden in huisvestingskosten is een voor de hand liggende oplossing. Wat kosten werkplekken eigenlijk in vergelijking met externe flexplekken of thuiswerken? We hebben recent onderzoek verricht naar de kosten van verschillende werkplekconcepten.

De kosten van overal werken op een rijtje

Laten we beginnen met de kosten van een werkplek op het eigen (hoofd)kantoor. We gaan uit van de meest recente NFC index, waarbij de gemiddelde kosten van een werkplek worden geraamd op € 9.537,- per jaar. Deze kosten bestaan uit een aantal componenten zoals weergegeven in de figuur. De totale kosten dalen al jaren licht (1,5% omlaag ten opzichte van het vorige jaar). De huisvestigingscomponent is in de afgelopen tien jaar stabiel gebleven terwijl de kosten van ICT services sterk zijn afgenomen. Wellicht wordt het tijd om de revolutionaire vernieuwing op ICT gebied ook in te zetten op het gebied van huisvesting!