Tegenwoordig zijn huisvestigingstrajecten tegelijk veranderprocessen. Zeker als je een nieuwe manier van (samen)werken invoert, tegelijk met het betrekken van nieuwe huisvesting. Vaak is aan deze huisvesting, en de inrichting, langdurig en veel aandacht besteed. Dat dient uiteraard een hoger doel zoals: hogere productiviteit, outputgericht werken, activiteiten gebaseerd werken, meer innovatie door toename communicatie over afdelingsgrenzen heen. Alleen als je gedrag wil beïnvloeden, hoe doe je dat? Welke instrumenten heb je eigenlijk tot je beschikking?

De meeste bekende instrumenten zijn: regels opleggen, goed communiceren of draagvlak creëren. Een nieuwe praktische manier om het gewenste werkplek gedrag te stimuleren is “workplace nudging”. Of wellicht zou je het verleiden moeten noemen. Door kleine, effectieve aanpassingen te doen, probeer je medewerkers te verleiden tot het vertonen van het juiste of gewenste gedrag. Hierbij wordt met name ingespeeld op onbewust ofwel impulsief gedrag van mensen.

Het huisvestigingsadviesbureau Workwire heeft met workplace nudging ruime ervaring en gebruikt visuele feedback, werkplek apps en het beschikbaar stellen van specifieke ruimtes. Hiermee zijn goede resultaten in de praktijk zijn behaald. Karl Riesenbosch en Ester Roelofs van Workwire zullen u op woensdag 13 en donderdag 14 januari graag bijpraten over de belangrijkste ervaringen. De presentatie zal plaatsvinden in de Officebooking stand 4O.016 op de Vakbeurs Facilitair 2016. Raadpleeg hier het actuele programma overzicht voor de exacte tijden.