‘Agile’ is een inmiddels veelgehoorde term bij dienstverlenende organisaties als het gaat om de werkwijze en klantbenadering. Daarmee wordt vaak bedoeld dat organisaties een hogere mate van flexibiliteit nastreven om zodoende sneller op klant- en marktvraag in te kunnen spelen.

Deze financiële dienstverlener speelt een belangrijke rol bij creditmanagement voor MKB en overheid. Het werk is intensief en hoewel in hoge mate ondersteunt door ICT blijft het mensenwerk. Agile werken vraagt ook vaker kort overleg waarbij teams zich kort terugtrekken om de prioriteiten van de dag door te nemen.

Bij de verhuizing naar een nieuw pand wilde het management van deze klant voldoende ruimte bieden voor kort overleg, office for a day en stilteplekken. Het nieuwe pand werd in ruime mate voorzien van verschillende overleg, trainings- en vergaderruimtes. Daar hoort natuurlijk ook moderne, flexibele bewegwijzering bij. Bij 55 ruimtes werd Officebooking Digital Roomsignage geïnstalleerd.

Via een koppeling met Office 365 worden reserveringen gesynchroniseerd met het Officebooking platform. Medewerkers vinden gemakkelijk hun weg en reserveren ad hoc via Interactive Roomsignage.