Voor sommige organisaties is het gericht toepassen van vernieuwende technologie een speerpunt in de bedrijfsvoering. Zo ook voor deze professionele zakelijke dienstverlener. Deze organisatie is zeer actief in het ontwikkelen van een gebruikersgerichte, innovatieve en duurzame vastgoedstrategie. Met de invoering van Activity Based Working (ABW) ontstond een groeiende behoefte aan accurate bezettingsinformatie in combinatie met de mogelijkheid om gericht te kunnen sturen in het werkplek- en ruimtegebruik. Daarnaast wilde de organisatie graag inzicht in de bezetting van laadstations voor elektrische auto’s van gebruikers én bezoekers.

Actuele informatie op werkplekniveau

Om accurate en actuele informatie over de bezetting op werkplekniveau te kunnen bieden, hebben wij zo’n 60 ruimtesensoren geïnstalleerd op evenzoveel werkplekken en ruimtes. De sensoren meten op basis van beweging en verandering anoniem of een plek bezet is en wisselen deze informatie uit met het Officebooking platform. Naast de webapplicatie hebben de medewerkers ook inzicht in de bezetting via display’s die op iedere verdieping op een opvallende positie geplaatst zijn.

Door een koppeling te maken met het systeem van electrische laadpalen (vrij, aan het laden of vol) geeft het Officebooking platform de medewerkers ook inzicht in de planning en bezetting van beschikbare laadplekken. Persoonlijke gegevens of kentekens worden hierbij niet uitgewisseld.

Meer efficiëntie

Door gebruik te maken van het digitale platform Officebooking heeft de organisatie verder invulling gegeven aan hun ambitie om een ‘smart workplace’ te zijn. De integratie van smart sensortechnologie draagt daarnaast niet alleen bij aan een efficiënte inzet van tijd, middelen en geld, maar ook aan de positionering van de organisatie als innovator.