Deze multi-campus hogeschool met vestigingen in binnen- en buitenland biedt onderwijs aan ruim 24.000 studenten. Door een fusie zijn er twee campussen samengevoegd van in totaal maar liefst 50.000 m2. Een hippe inrichting en veel aandacht voor hospitality maken deze hogeschool een dynamische leeromgeving voor studenten én medewerkers.

Service en kwaliteit voorop

Bij deze Hogeschool staat kwaliteit en service voor studenten en medewerkers voorop. Vandaar ook de wens om hen de mogelijkheid te bieden zelf beschikbare ruimtes te vinden.

Uitgangspunten in onze aanpak:

  • Inzicht in realtime beschikbare ruimtes
  • Inzicht in realtime bezetting van studielandschappen door middel van een druktemeter
  • Inzicht in gepland ruimtegebruik aan de hand van roosters en bestaande reserveringssystemen
  • Benutting bepalen op basis van bezettingsgegevens
  • Inzicht in realtime beschikbaarheid van vergader- en lesruimtes

Sensoren in ruim 400 ruimtes en studielandschappen

Om aan deze uitgangspunten te voldoen hebben wij sensoren geïnstalleerd in verschillende onderwijs- en overlegruimtes. Deze sensoren meten op nauwkeurige wijze het gebruik van ruim 400 verschillende ruimtes en studieplekken. De sensoren wisselen informatie uit met het Officebooking platform waardoor studenten en medewerkers zelf op ieder moment de actuele bezetting kunnen inzien via de webapp.

Voor de communicatie-uitrol van het platform onder de studenten hebben wij de Hogeschool ondersteunt middels verschillende campagnes en communicatiemiddelen.

Verbeterde logistiek

Medewerkers hebben exclusief toegang tot informatie over de bezetting van vergader- en lesruimtes. In een vervolgfase zullen ook de roosters van de Hogeschool geïntegreerd worden. Door op deze manier locatie gebaseerde diensten aan te bieden kan actief sturing worden gegeven aan de verkeersstromen binnen de campus. De uitgebreide datasets geven sturing aan de Hogeschool voor toekomstige beslissingen over hun vastgoedbeleid en inrichting van facilitaire processen.