Toekomstvaste visie op studeren

Hoger en wetenschappelijk onderwijs is sterk aan verandering onderhevig. Waar vroeger een absolute noodzaak was voor het samenkomen van leerling en docent in de kennisoverdracht heeft moderne technologie een belangrijke barrière weggenomen en kan lesstof gemakkelijk op afstand worden overgedragen.

Studenten bereiden zich voor of zoeken informatie online op, samenwerking in teams kan via allerlei chat- en video apps.

Toch is er juist een toegenomen behoefte aan contact ‘in real life’. Campussen veranderen langzaam in ontmoetingsplaatsen waar onderwijzers en studenten elkaar ontmoeten, samenwerken en elkaar inspireren.

Dat vraagt om een heel andere benadering van de huisvestingsbehoefte. De moderne campus beschikt over een uitgebreide collectie werkplekken en -ruimtes die ad hoc kunnen worden opgezocht en eventueel gereserveerd. Daarbij dient uiteraard de status van deze ruimtes direct en real time opgevraagd te kunnen worden.

Officebooking verzorgde ten behoeve van de realisatie van een strategisch toekomstplan een pilot waarbij c.a. 60 werkplekken en ruimtes werden voorzien van sensoren. Gedurende een periode van een half jaar werd daadwerkelijk ruimtegebruik gemeten, onderzoek verricht naar de gebruiksaspecten en de gebruikte technologie.

Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een toekomstvaste visie op de huisvesting van de universiteit en de wijze waarop technologie daarin een rol zal spelen.